Doradcy ubezpieczeniowi na wszelkie okoliczności…

Dzięki ubezpieczeniu życia i zdrowia zapewniamy klientom oraz ich bliskim poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

W życiu wszystko może się zdarzyć. Dobrze jest odpowiednio wczesniej przewidzieć zdarzenia, które mogą poważnie wpłynąć na naszą sytuację materialną.
Polisa na życie w wersji i indywidualnej lub grupowej zabezpiecza nas i naszych najbliższych przed kłopotami finansowymi na wypadek:

  • zgonu
  • trwałego inwalidztwa
  • częściowego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
  • pobytu w szpitalu
  • poważnego zachorowania

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie z doradcą. Sprawdź, jak w zakresie różnorodnych pakietów możesz zagwarantować dodatkowe wsparcie rodzinie i bliskim w nieprzewidzianych sytuacjach.