Sprawdzeni towarzysze podróży

W ramach ubezpieczeń turystycznych zabezpieczamy klientów wyjeżdżających na typowo rekreacyjne wycieczki, a także na wyjazdy o sportowym i aktywnym charakterze.

Ubezpieczamy mienie na czas podróży i wyjazdów:

  • bagaż od zniszczenia, uszkodzenia i utraty,
  • sprzęt sportowy od kradzieży i zdarzeń losowych.

Ponadto ubezpieczamy wykupione karnety sportowe, dzięki czemu klienci otrzymują zwrot poniesionych kosztów w wyniku nieszczęśliwych wypadków lub nagłego zachorowania, które uniemożliwiają ich wykorzystanie.

W ramach oferowanych umów klienci mogą zabezpieczyć m.in.:

  • koszty leczenia i pomocy za granicą,
  • koszty ratownictwa,
  • koszty związane z przywróceniem stanu zdrowia umożliwiającego kontynuowanie podróży lub powrót do kraju,
  • koszty poniesione w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • koszty rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku i dodatkowe świadczenia w sytuacjach, gdy rehabilitacja ze względu na stan zdrowia nie może zostać przeprowadzona,
  • świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego.

W kwestii ubezpieczeń podróżnych nie uznajmy last minute! Zacznij przygotowania do wyjazdu od wizyty w naszym biurze już dziś!